PŁOCKIE LOTNISKO

PŁOCKIE LOTNISKO

Płockie lotnisko na Kostrogaju przy ulicy Bielskiej swoje początki datuje na rok 1932. Był to okres zalążków polskiego lotnictwa. Wiosną tegoż roku w Płocku powstaje filia Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. Udaje się też zbudować i oddać do użytku lotnisko. Pełniło ono wówczas rolę zapasowego obiektu Wojskowej Szkoły w Dęblinie.

Z początkiem wybuchu II Wojny Światowej, aż do jej końca, lotnisko przechodzi w ręce Niemców i jest wykorzystywane przez Luftwaffe. Niestety, uciekając zniszczyli całą infrastrukturę lotniska.
Po wojnie działalność lotnicza w Płocku powraca w latach 50. W 1957 roku dochodzi do formalnego założenia Aeroklubu Ziemi Mazowieckiej. Jest to zasługa płockich inżynierów związanych z dawną Fabryką Maszyn Żniwnych. Wyłonili oni spośród siebie pierwszy zarząd organizacyjny nadając mu nazwę Aeroklub Ziemi Mazowieckiej w Płocku w skrócie AZM. Po przychylnej odpowiedzi ze strony Zarządu Głównego Aeroklubu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, dnia 21 października 1957 roku Aeroklub oficjalnie rozpoczyna swoją działalność.

Początki były bardzo trudne bo nie istniała żadna infrastruktura lotniska. Nie było samolotów, hangarów ani budynków. Istniejące warunki umożliwiały jednak działalność modelarską zaś zarząd rozpoczął szeroko zakrojoną akcję na rzecz pozyskania środków na budowę hangaru. Był to warunek by otrzymać sprzęt i rozpocząć działalność lotniczą. Przez ten czas Aeroklub Warszawski organizował w Płocku kursy spadochronowe. Po dłuższym okresie oczekiwań z pomocą przyszły Mazowieckie Zakłady Rafineryjne i Petrochemiczne, które asygnowały znaczącą kwotę na budowę portu. Dodatkowe dochody przynosiła współpraca z PERN i „Izokor-Instal”. Zakłady te dla swoich potrzeb zakupiły samoloty – PZL-104 Wilga i Jak-12M, powierzając techniczną i lotną obsługę Aeroklubowi. W 1982 roku ma miejsce katastrofalna powódź w Płocku. Lotnisko przez trzy miesiące wykorzystywane jest przez wojskowe śmigłowce biorące udział w akcjach ratowniczych. Władze miasta szybko doceniły fakt posiadania lokalnego lotniska i zleciły szybkie modernizacje. W niedługim czasie budowane są kolejne dwa hangary oraz punkt tankowania z trzema ziemnymi zbiornikami.

Od końca 2007, lotnisko płockie jest 17 stałą regionalną bazą Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 7 listopada 2008 roku, odbyły się Powiatowe Ćwiczenia Obronne PŁOCK 2008. W ćwiczeniach wziął udział śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Mi-2 Plus, Ratownik 18. Po raz pierwszy użyte zostało lądowisko przy bazie LPR. Oficjalne otwarcie i rozpoczęcie eksploatacji bazy miało miejsce na początku grudnia 2008 roku.

To bardzo wybiórczy skrót historyczny. Bywało wiele wzniosłych ale też wiele trudnych chwil dla Aeroklubu. Dzięki ludziom dobrej woli i miłośnikom lotnictwa, Aeroklub przetrwał i cały czas się rozwija. W hangarach przybywa zarówno klubowych jak i prywatnych samolotów i szybowców. Corocznie odbywają się kursy szybowcowe i samolotowe. Płoccy instruktorzy wyszkolili setki pilotów. Wielu z nich było lub jest pilotami wojskowymi lub pilotami pasażerskich linii lotniczych. Od 2007 roku z ramienia Aeroklubu Ziemi Mazowieckiej odbywają się dwudniowe, ogólnopolskie pokazy lotnicze, które z roku na rok zwiększają swoją rangę i przyciągają do Płocka dziesiątki tysięcy miłośników lotnictwa.

Przed władzami AZM jednak kolejny, bardzo ważny krok milowy. Dla dalszego rozwoju, potrzebny jest betonowy pas startowy oraz kolejna rozbudowa infrastruktury lotniska. Umożliwi to ruch samolotów turystycznych i biznesowych na dużo większą skalę, co w dzisiejszych czasach dla tak dużego miasta, można powiedzieć, jest niezbędne.

Zapraszamy na stronę Aeroklubu Ziemi Mazowieckiej 

Posty powiązane z płockim lotniskiem: