Symulator katapulty F-16

Symulator katapulty F-16 – 31 Baza Lotnictwa Taktycznego Poznań-Krzesiny

Symulator katapulty F-16

Decyzja o katapultowaniu należy do najtrudniejszych jakie czasami muszą podejmować piloci samolotów wojskowych. Zazwyczaj towarzyszy jej zaskoczenie, brak możliwości dokonania pełnej analizy zaistniałej sytuacji, deficyt czasu oraz znaczny stres. Mimo stosowania coraz bezpieczniejszych systemów ratowniczych sam proces katapultowania zawsze niesie ze sobą pewne ryzyko. Dodatkowym problemem jest również fakt, że nie jest możliwe trenowanie tego typu działania w warunkach rzeczywistych. Z tych względów proces właściwego przygotowania załóg do katapultowania jest szczególnie istotnym elementem szkolenia pilotów samolotów wojskowych.

Kabina symulatora odwzorowuje uproszczoną kabinę pilota danego typu samolotu. Wyposażona jest w dokładną replikę fotela katapultowego, właściwego dla danego typu samolotu, a także w elementy wyposażenia wysokościowo -ratowniczego związanego z procesem katapultowania. W wersji zaawansowanej dodatkowe wyposażenie kabiny stanowi zestaw podstawowych przyrządów pilotażowo-nawigacyjnych i wskaźników, które informują pilota o parametrach mających istotny wpływ na bezpieczeństwo lotu.

Podejmując decyzję o katapultowaniu pilot przyjmuje prawidłową pozycję w fotelu i uruchamia system. Przyjęcie prawidłowej pozycji pozwala uniknąć urazów będących następstwem dużych przeciążeń występujących podczas rzeczywistego katapultowania. Z tych względów w symulatorze jest ona kontrolowana przez zestaw czujników zamontowanych w poszczególnych elementach fotela. Po uruchomieniu systemu następuje ściągnięcie pasów i wyrzucenie fotela z kabiny wzdłuż metalowych prowadnic. Przeciążenie podczas symulowanego katapultowania może zawierać się w przedziale od 3 do 10 g.

W 2012 roku z inicjatywy Grupy Akrobacyjnej „Żelazny” fanklub oraz miłośnicy tejże grupy mieli okazję zwiedzać 31 Bazę Lotnictwa Taktycznego Poznań-Krzesiny. Jedną z atrakcji była możliwość przetestowania symulatora katapulty na którym ćwiczą piloci F-16.


Poprzedni post
Następny post