Były takie plany. 300 tyś. na szkołę szybowcową w Płocku

We wtorek obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Lotnictwa i Kosmonautyki. Przy tej okazji warto sięgnąć do początków lotniczej tradycji naszego miasta. Tuż przed wojną istniały plany uczynienia z Płocka prężnego ośrodka szybowcowego. Miał nawet powstać specjalna szybowcowa szkoła.

O pierwszych krokach w tym kierunku informował 'Kurier Mazowieck’ z 20 lutego 1937 r.

Dnia 16 b. m. wieczorem odwiedził niespodziewanie Płock nowo mianowany główny inspektor P. W. i W. F. [Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego] p. płk. I.[Ignacy] Bobrowski informując się szczegółowo u osób zainteresowanych co do projektu i możliwości budowy hangaru na lotnisku płockim, oraz powstania szkoły szybowcowej w naszym mieście.

Informacje uzyskane przez płk. Bobrowskiego musiały być zadowalające. Ta sama gazeta w wydaniu z 23 marca 1938 r. informowała o poważnych planach związanych z Płockiem. Ich realizacja mogła uczynić z naszego miasta prężny ośrodek szybowcowy:

Zgrupowanie niemal wszystkich szkół szybowcowych na południowych podgórskich obszarach kraju ma tę niedogodność, iż utrudnia a czasami nawet uniemożliwia zaprawę i trening pilotów szybowcowych zamieszkałych w północnych województwach. Celem usunięcia tego stanu rzeczy LOPP. [Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej] postanowił stworzyć wielką szkołę szybowcową w terenie płaskim, przy czym wybór padł na Płock, położony w centrum obszarów położonych w centrum obszarów pozbawionych ośrodka szybowcowego.

W związku z tym warszawski okręg wojewódzki LOPP. podjął przygotowania do przystosowania lotniska do potrzeby szkoły szybowcowej, wzniesienia gmachu szkoły przy której będzie się znajdował internat dla uczniów oraz dwóch hangarów. Koszt tych inwestycji wyniesie ok. 300.000 zł. a utrzymanie szkoły – 60.000 rocznie.

W roku bież. wykonane zostały wszystkie plany i kosztorysy oraz gromadzone są materiały budowlane, a niebawem podjęte będą prace ziemne.

Do istniejących ośrodków LOPP. w Płocku, Żyrardowie i Sochaczewie przybędzie w roku bież. ośrodek w Ciechanowie. Budowa tego ośrodka podjęta zostanie w najbliższych tygodniach przez woj. okręg LOPP. W środku mieścić się będzie schron, komora gazowa, sala wykładowa, magazyn na sprzęt, pomieszczenia biurowe oraz duża sala, w której koncentrować się będzie życie społeczne miasta. Tegoroczny etap budowy przewiduje wykończenie całego budynku w stanie surowym. Koszt budowy wyniesie ok. 60.000 zł.

W latach następujących projektowane jest wzniesienie ośrodków LOPP. w Grójcu, Sierpcu i Pułtusku.

Ilość modelarni lotniczych w miastach powiatowych wzrośnie w r. b. z 40 do 15 [powinno być z 15 do 40]. Z warsztatów modelarni powiatowych korzystać może cała młodzież.

Niezależnie od tego istnieje szereg modelarni obsługujących poszczególne zakłady szkolne. W dziedzinie OPL na terenie całego województwa zorganizowano szkolenie komendantów domowych, które zakończone zostanie dn. 1 kwietnia.

Ogólny budżet okręgu woj. LOPP., bez 4 powiatów włączonych do Pomorza, które dawały 60 tys. zł. – wynosi na r. 1938 około 300 tys. zł. – W roku 1937 zebrano ogółem 378 tys. zł. w czym dochód ze składek członkowskich – 190.000 zł. i z »Tygodnika LOPP « – 76.000 zł”.

Niestety, plany te, jak wiele innych, pokrzyżowała wojna. Aeroklub Ziemi Mazowieckiej powstał dopiero w 1957 r.

Źródło: http://plock.wyborcza.pl/ Link


Poprzedni post
Następny post